Şemseddin Yaman Candar Bey tarihte kimdir, tarihteki yeri nedir? Candaroğullari Şemseddin Yaman Candar Bey nerede, ne zaman ve nasıl öldü?

Yayınlandığı tarih:

- Reklam -

Candar Beyliği, 13. yüzyılda Kastamonu, Sinop ve çevresinde kurulan bir Türk hanedanlığıdır. Beyliğin kurucusu Şemseddin Yaman Candar’dır. Beylik, Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud döneminde Rükneddin Kılıç Arslan tarafından kurulmuştur. Candar Beyliği, ilk dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunda etkili olmuş ve Osmanlı İmparatorluğu’nun güçlenmesiyle birlikte zayıflamış ve sonunda yıkılmıştır.

Candaroğulları hangi boydan gelir?

Zuhuri Danışman’a göre Candaroğulları, Oğuzların Kayı boyundan gelir (Danışman, 1964: 222). Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Bey’in de Kayı boyundan gelmesi, her iki beylik ile aralarındaki dostluğun kaynağını göstermektedir (Yücel, 1991: 54).

Candaroğulları Beyliği tarihi ve Şemsettin Yaman Candar :

Candaroğulları 13. yüzyılda Kastamonu, Sinop ve çevresinde kurulan bir Türk hanedanlığıdır. Beyliğin kurucusu Şemseddin Yaman Candar’dır. Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud’un hükümdarlığı döneminde Rükneddin Kılıç Arslan bir gemi ile Kırım’dan gelerek Sinop’a çıkmış, oradan da Kastamonu’ya gelmiştir. Bu tarihlerde Kastamonu valiliğinde Muzafferüddin Yavlak Arslan bulunuyordu. Kılıç Arslan, Yavlak’ı kendisine atabeğ yaparak hükümdarlığını ilan etti. Moğollarla birlikte üzerine gelmekte olan kardeşi Mesud’un ordusunu dağıttı. Fakat Şemseddîn Yaman Candar’ın desteğe gelmesi üzerine büyük bir bozgun yaşadı. Bunun üzerine Candar’a Kastamonu valiliği verildi. Kendisinin vefatı üzerine yerine geçen oğlu Süleyman Paşa 1335 senesine kadar İlhanlı Devleti himayesinde kaldı.

Bu dönemde Sinop’u da alarak hakimiyetini genişletti. Süleyman’ın küçük oğlunu kendine veliaht göstermesini bahane eden büyük oğlu İbrahim isyan ederek Kastamonu’yu ele geçirdi. Ancak hükümdarlığı uzun sürmedi. 1345 yılında vefatı üzerine yerine amcasının oğlu Adil Bey geçti. Tarihi kaynaklarda bu kişi hakkında pek bilgi bulunmamasına karşın 1361’de ölümü üzerine yerine Celaleddin Bayezid bey oldu. Kendisinden sonra oğlu İskender’i hükümdar yapmak istiyordu. Diğer oğlu II. Süleyman Paşa bu durumdan rahatsız olarak kardeşini öldürüp Osmanlı padişahı Murad Hüdavendigar’ın yanına kaçarak onu babası aleyhine kışkırttı. Osmanlı desteğini alan Süleyman, babasını yönetimden indirerek başa geldi. I. Kosova Savaşı ve Anadolu seferlerinde asker göndererek devletin takdirini kazandı. Fakat bir süre beyliklerin ortadan kalkmasının sırası kendisine geleceğini hisseden Süleyman Paşa, Osmanlılar’dan yüz çevirerek Sivas valisi Kadı Burhaneddin ile ittifak kurmuştur.

Bunun üzerine Kastamonu’ya gelen Yıldırım Bayezid Süleyman’ı öldürerek bölgeyi ele geçirdi. Daha sonra yaşanan Ankara Muharebesi sırasında Timur’a sadakatini sunan İzzeddin İsfendiyar Bey’e Candar Beyliği geri verilmiştir. Fetret Devri ‘nin ardından ülkeyi yeniden birleştiren Mehmet Çelebi’ye yardımlar gönderdi. İki beylik arasında uzun bir süre devam eden iyi ilişkiler, Çelebi Mehmed’in ölümü ve İsfendiyar Bey’in, oğlu Kasım Bey’e saldırısı ile bozuldu. Bunun yanında Osmanlı’ya ait olan Safranbolu’yu almaya çalıştıysa da savaştan ağır bir yenilgi alarak Sinop’a kaçtı. Bu durum üzerine İsfendiyar Bey, torununu II. Murad’a vererek bir barış anlaşması imzaladı. Daha sonra yerine Taceddin İbrahim Bey geçti. 3.5 yıllık saltanatının ardından 1443’de vefat etti. 

İbrahim Bey’in yerine büyük oğlu Kemaleddin İsmail Bey geçti. Ancak kardeşi Kızıl Ahmed Bey kendisine muhalefet ederek Osmanlılar’ın yanına gitti. Padişahın da desteğini alan İsmal Bey, İbrahim Bey’i tahttan indirdi. Bunun yanında İnegöl, Yenişehir, Yarhisar bölgelerini kendisine, Bolu sancağını da oğlu Hasan Bey’e verildi. Fakat İsmail Bey Rumeli’de bir yer verilmesini rica edince Filibe’ye nakledildi. 1479’da burada yaşamını yitirdi. Yerine hükümdar olan Kızıl Ahmed Bey’in saltanatı ise iki üç ay sürmüş ve beylik tamamen Osmanlılar’ın hakimiyeti altına girmiştir.

CANDAROĞULLARI OSMANLI’YA NASIL KATILDI?

İsmail Bey’in tahta geçtiği dönemde, Kızıl Ahmed Bey’in isyan çıkarması sonucu Candaroğulları Beyliği sona doğru sürüklenmeye başlamıştır. Bunun sonucunda da 1461 yılında II. Mehmed’in Trabzon seferinden hemen önce Candaroğulları Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.

Candaroğulları’nın denizci olma özellikleri ve Sinop’ta tersane kurmaları, Osmanlı Devleti’nin donanmasına güç katmıştır.

- Advertisement -

Ansiklopedika Topluluğu'ndan
Duyurular

🛈 70+ içerik sağlayıcı ve yazar Ansiklopedika'da içerik geliştiriyor. Üye olun ve siz de içeriklerinizi ücretsiz bir şekilde başkalarıyla paylaşın.

🔗 Sponsorlarımız Advanced Dynamics Teknoloji, Advanced Dynamics GmbH, Susannas Brautmode, Fliesen-Areal ve Gülhan Sözlük'e teşekkürlerimizi sunarız.
Abonelik formu (#1)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Sosyal paylaşım düğmeleri

Güncel İçerikler

Başka İçerikler
Aynı Yazardan

“2023 Aslan Burcu Yorumları: Finansal Fırsatlar, Zorluklar ve Aşk”

Aslan burcu, 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında...

“Gözaltı Morlukları: Nedenleri, Tedavileri ve Önlenmesi”

Gözaltı morlukları, gözaltı bölgesinde oluşan morluklar olarak tanımlanabilir. Bunlar...

Migren Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Migren Nedir ? Migren, kronik bir ağrı hastalığıdır ve baş...

Karesi bey kimdir ? Karesioğulları beyliği’nin önemi nedir? Karesioğulları kurucusu kimdir ?

Bugünkü adını almadan önce Karesi ismiyle bilinen Balıkesir'in ilçesi...