Pazartesi, Mayıs 20, 2024

Malullük

Share

Malullük veya malulen emeklilik, çalışan sigortalıların ve kamu görevlileri kapsamındaki sigortalıların meslekte kazanma ve çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmesi durumuna verilen isimdir. Malullük 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre düzenlenmiştir.

En Çok Sorulan Sorular

  • Kimler malul sayılır?
  • Malul aylığı verilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

Sağlık Kurulunca meslekte kazanma veya çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybeden bir sigortalı malul sayılır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalıların sağlık hizmeti sunucularından alacakları maluliyete ilişkin raporları malul sayılmaları için yeterli bulmaz. Malul sayılmak için Yüksek Sağlık Kurulu’nun onayına ihtiyaç duyar.1 Bir sigortalı çalışanın malul sayılabilmesi için en az on yıldır sigortalı olması, çalıştığı işten ayrılması, SGK’ya prim borcu olmaması ve kuruma yazılı dilekçe ile başvurması şartları aranır.

Kaynakça

  1. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu. (2016). Sgk.gov.tr. http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/malulluk
  2. KANUN. (2015). Resmigazete.gov.tr. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/06/20060616-1.htm

Daha fazla okuyun

Yeni İçerikler