Pazartesi, Mayıs 20, 2024

Hoca Ahmed Yesevi Sevdayı Muhammed sözleri

Share

Hoca Ahmed Yesevi Sevdayı Muhammed Türkçe sözleri

Miskin Ahmed kuluna kitabetli Muhammed;

Yetim, fakir, garibe sehavetli Muhammed.

Başıma düşüp nara-ı sevda-ı Muhammed

Ben onun için yolunda şeyda-ı Muhammed

Kim ümmeti ise durmadan hamd ve sena söyler

Ya Samed eyle beni nisva-ı Muhammed

Gönlüme koyup aşk sevdasını Allah’ım

Eyle beni sen aşık-ı yekta-ı Muhammed

Mecnun misali geçirip iki cihandan

Divane eyleyip eyle beni rüsva-ı Muhammed

Öldür, yandır, her sıkıntıyı gönder

O ceza günü eyle beni şeyda-ı Muhammed

Herzaman ümmet derdini yedi, yemedi nimet

Kerametidirsin hani gamha-ı Muhammed

Ümmet diyerek gece gündüz yedi hasret

Göğsünden çıkarır pûrhun-ı dilha-ı Muhammed

Ümmetin günahını dileyip o Şahların Şahı

O ceza günü yok bizde perva-ı Muhammed

Vazgeç herşeyden ara Muhammed’in rızasını

Vallahi bulasın anında göya-ı Muhammed

Sen’den dileğim budur ey Halık

Koy kulağıma benim gevga-ı Muhammed

Ben savrulayım hoş kereminden senin Allah

Bir damla tatdır bana derya-ı Muhammed

Yol verici Rahman-Rahim, Gafur ve Settar

Kılma beni pişman-ı gümrah-ı Muhammed

Bir damla su o elest kadehinden bana bağış

Eyle olayım hamdine dânâ-ı Muhammed

Kara yüzünü sür Pir-i Kâmil’in ayak izine

Lutfetse verir dide-i bina-ı Muhammed

Maksadıma erdir beni ey Halik

Ben talibiyim zülf-ü semen sa-ı Muhammed

Yûzden kaldırıp perdeyi Miskin’e doğru bak

Ben o kuluyum o muy-ı siyah pa-yı Muhammed

Miskin Yesevi arzu-ı ravza-ı Hazret

Olur mu müyesser hak-i kef i pa-ı Muhammed

Daha fazla okuyun

Yeni İçerikler