Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Foton

Share

- Reklam -

Foton’un ne olduğunu, kavramsal olarak hangi anlama geldiğini, hangi sınıfa ait olduğunu, bilimde ne gibi ilerlemeler sağladığını, hangi alanlarda uygulandığını ve daha fazlasını keşfedin.

Nedir?

Foton, fizik biliminde elektromanyetik alanın kuantumu, ışığın temel “birimi” ve tüm elektromanyetik ışınların kalıbı olan ve kuantum alan teorisine göre hareket eden parçacıktır. Foton ayrıca elektromanyetik kuvvetin kuvvet taşıyıcısıdır.

- Reklam -

Fotonlar kütlesizdir, bu nedenle her zaman boşlukta ışık hızında hareket ederler, 299792458 m/s (veya yaklaşık 186.282 mi/s). Foton, bozonlar sınıfına aittir.

Tüm temel parçacıklar gibi, fotonlar da kuantum mekaniği tarafından açıklanmaktadır ve davranışları hem dalgaların hem de parçacıkların özelliklerini içeren dalga-parçacık ikiliği sergiler. Modern foton kavramı, 20. yüzyılın ilk yirmi yılında, Max Planck’ın araştırmasını temel alan Albert Einstein’ın çalışmasıyla ortaya çıktı. Planck, madde ve elektromanyetik radyasyonun birbirleriyle nasıl termal dengede olabileceğini açıklamaya çalışırken, maddi bir nesnede depolanan enerjinin, tam sayıda ayrı, eşit boyutlu parçalardan oluştuğunun kabul edilmesi gerektiğini öne sürdü. Fotoelektrik etkiyi açıklamak için Einstein, ışığın kendisinin ayrık enerji birimlerinden oluştuğu fikrini ortaya attı. 1926’da Gilbert N. Lewis, bu enerji birimleri için foton terimini popüler hale getirdi. Daha sonra, diğer birçok deney Einstein’ın yaklaşımını doğruladı.

Parçacık fiziğinin Standart Modelinde, fotonlar ve diğer temel parçacıklar, uzay-zamanın her noktasında belirli bir simetriye sahip olan fiziksel yasaların zorunlu bir sonucu olarak tanımlanır. Yük, kütle ve dönüş gibi parçacıkların içsel özellikleri bu ayar simetrisi tarafından belirlenir. Foton kavramı lazerler, Bose-Einstein yoğuşması, kuantum alan teorisi ve kuantum mekaniğinin olasılıksal yorumu dahil olmak üzere deneysel ve teorik fizikte çok önemli ilerlemelere yol açmıştır. Fotokimya, yüksek çözünürlüklü mikroskopi ve moleküler mesafe ölçümlerine uygulanmıştır. Ayrıca fotonlar, kuantum bilgisayarların unsurları olarak ve kuantum kriptografisi gibi optik görüntüleme ve optik iletişimdeki uygulamalar için incelenmiştir.

- Reklam -

Terim

Foton sözcüğü Yunanca’daki φῶς (fos) kelimesinden türetilmiştir.

İçindekiler

Daha fazla okuyun

Yeni İçerikler