Salı, Temmuz 16, 2024
Konu:

zenbilli ali efendi hayatı

Yavuz Sultan Selim döneminde yaşamış meşhur bir din adamı: Zenbilli Ali Efendi

Tarih kitaplarında Yavuz Sultan Selim'in daima sert mizaçlı biri olduğunu okuruz. Ancak mesele din adamları olduğunda Selim yelkenleri daima suya indiriyor. Düşünün ki vezirlerin...