Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Esenler Belediyesi 15 zabıta memuru alacak! İşte başvuru şartları ve tarihi…

Share

- Reklam -

Kamu Memur Alım İlanları’nda İstanbul Esenler Belediyesi’nin 15 zabıta memuru alacağı duyuruldu. Peki aranan şartlar nelerdir, başvurular nereden yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar…

Esenler Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alacağını duyurdu.

- Reklam -
 • Başvurunun Nereye Yapılacağı: Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 • Başvuru Başlangıç Tarihi: 10 Ocak 2022
 • Başvuru Bitiş Tarihi: 14 Ocak 2022

Başvuru Şartları

Genel Şartlar

1. Aşağıdaki lisans bölümlerinden birinden mezun olmak

 • İktisat
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Ekonometri
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

2. Türk vatandaşı olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

- Reklam -

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

7. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Özel Şartlar

Lisans 2020-KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)

Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak

 • Diğer Alım İlanlarını Görmek İçin Tıklayın
 • İlan Linki

Zabıta memuru kimdir?

Zabıta, yerel yönetimlere bağlı çalışıp, kamu düzeninin ve halk sağlığının korunması için çalışan kişidir. Zabıtalar, kamu düzeni sağladıkları görev esnasında jandarma ya da polisler gibi silah taşımazlar.

Daha fazla okuyun

Yeni İçerikler