Anasayfa

Yeni Yazı

Katkılarım

İstatistikler

Katkıda bulun

Profil

Dijital pazarlamada kullanılan örnek A/B testleri

0 5 üzerinden
- Reklam -

A/B testi (A/B testing), pazarlama, ürün geliştirme ve web sitesi optimizasyonu gibi alanlarda kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. A/B testi, iki veya daha fazla versiyon arasındaki performans farklarını belirlemek için kullanılır.

Temel olarak, A/B testi, bir kontrol grubu (A) ile bir veya daha fazla değişken (B) grubunu karşılaştırır ve her birinin performansını ölçer. Bu test genellikle belirli bir hedefe ulaşmak için bir değişiklik yapılıp yapılmaması gerektiğini değerlendirmek için kullanılır.

- Reklam -

Hipotezin Belirlenmesi

Hangi değişikliklerin test edileceğine dair bir hipotez belirlenir. Örneğin, bir e-ticaret sitesindeki bir butonun renginin satın alma oranını artırıp artırmayacağı test edilmek istenebilir.

Kontrol ve Deney Gruplarının Oluşturulması

Kontrol grubu mevcut durumu temsil ederken, deney grubu ise değişikliğin uygulandığı grubu ifade eder. Örneğin, orijinal buton rengi kontrol grubu olarak kullanılabilirken, değiştirilmiş buton rengi deney grubunu oluşturabilir.

Veri Toplama

Her iki grup da belirli bir süre boyunca izlenir ve karşılaştırılır. Ölçülebilecek metrikler, tıklama oranları, dönüşüm oranları, kullanıcı etkileşimleri vb. olabilir.

Sonuçların Analizi

İki grup arasındaki farklar istatistiksel olarak değerlendirilir. Değişkenin performansı üzerindeki etkisini belirlemek için güven aralıkları, p-değerleri ve diğer istatistiksel ölçütler kullanılabilir.

Karar Alma

Analiz sonuçlarına dayanarak, yapılan değişikliğin (veya yapılmaması durumunda mevcut durumun) etkisi değerlendirilir ve uygun bir şekilde hareket edilir. Örneğin, değiştirilmiş buton rengi, kontrol grubuna kıyasla daha yüksek bir dönüşüm oranına sahipse, bu değişiklik genellikle uygulanır.

A/B testleri, web siteleri, mobil uygulamalar, e-posta pazarlama kampanyaları gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılır ve karar verme süreçlerine veri odaklı bir yaklaşım getirir.

Örnekler

Senaryo: Bir E-Ticaret Sitesinde Düğmeye Tıklama Davranışını Ölçmek

Problem: Bir e-ticaret sitesindeki “Satın Al” düğmesine yönelik tıklama oranını artırmak istiyoruz. Şu anda düğme yeşil renkte ve sayfanın alt kısmında bulunuyor. Ancak, kullanıcıların dikkatini daha fazla çekebileceğini düşündüğümüz bir değişiklik yapmak istiyoruz.

 1. Hipotez: Düğmenin rengini ve konumunu değiştirerek tıklama oranını artırabileceğimize inanıyoruz. Yeşil renk yerine kırmızı rengin daha fazla dikkat çekeceğini ve düğmeyi sayfanın üst kısmına taşımanın kullanıcıların daha fazla tıklama yapmasını sağlayabileceğini hipotez ediyoruz.
 2. Kontrol ve Deney Gruplarının Oluşturulması: Mevcut “Satın Al” düğmesi kontrol grubunu oluştururken, kırmızı renkte ve sayfanın üst kısmında yer alan yeni “Satın Al” düğmesi deney grubunu oluşturur.
 3. Veri Toplama: Her iki grup da aynı trafik kaynağına yönlendirilir ve tıklama davranışları izlenir. Kullanıcıların düğmeye kaç kez tıkladığı, düğmeye tıklama sonrası satın alma yapma oranları ve diğer ilgili metrikler kaydedilir.
 4. Sonuçların Analizi: Bir süre sonra, kontrol ve deney grupları arasındaki tıklama oranları ve satın alma oranları karşılaştırılır. İstatistiksel analizler yapılır ve her iki düğmenin performansı arasındaki farklar değerlendirilir.
 5. Karar Alma: Analiz sonuçlarına dayanarak, kırmızı renkte ve sayfanın üst kısmında yer alan yeni “Satın Al” düğmesinin kontrol grubuna kıyasla daha yüksek bir tıklama ve/veya satın alma oranına sahip olduğu görülürse, bu değişiklik genellikle uygulanır. Aksi takdirde, mevcut düğme ve konumunu korumak daha iyi bir seçenek olabilir.

Bu senaryoda, A/B testi kullanarak düğmeye tıklama davranışını ölçmek ve optimize etmek için veri odaklı bir yaklaşım benimsenmiştir.

Senaryo: Bir E-posta Pazarlama Kampanyasında Başlık Değişikliğini Test Etmek

Problem: Bir e-ticaret şirketi, müşterilere özel bir indirim sunan bir e-posta pazarlama kampanyası başlatmayı planlıyor. Ancak, hangi başlığın daha etkili olduğunu belirlemek için bir A/B testi yapmak istiyorlar.

A/B Testi Senaryosu:

 1. Hipotez: E-posta başlığı, açılma oranını önemli ölçüde etkiler. “Özel İndirim Fırsatını Kaçırmayın!” başlığı daha heyecan verici ve dikkat çekici olabilir, ancak “Sadece Bu Hafta Geçerli: %50 İndirim!” başlığı daha spesifik ve indirimle ilgili ayrıntıları vurgular. Hangi başlığın daha etkili olduğunu belirlemek için bir A/B testi yapacağız.
 2. Kontrol ve Deney Gruplarının Oluşturulması: Mevcut başlık (“Özel İndirim Fırsatını Kaçırmayın!”) kontrol grubunu oluştururken, alternatif başlık (“Sadece Bu Hafta Geçerli: %50 İndirim!”) deney grubunu oluşturur.
 3. Veri Toplama: Her iki başlık, e-posta pazarlama kampanyasının farklı alt kümelerine gönderilir. Açılma oranları, tıklama oranları ve dönüşüm oranları gibi metrikler kaydedilir.
 4. Sonuçların Analizi: Belirlenen süre sonunda, kontrol ve deney grupları arasındaki farklar analiz edilir. İstatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olup olmadığı incelenir.
 5. Karar Alma: Analiz sonuçlarına dayanarak, alternatif başlığın (deney grubunun) kontrol grubuna kıyasla daha yüksek açılma, tıklama ve dönüşüm oranlarına sahip olduğu görülürse, bu başlık genellikle daha etkili olduğu kabul edilir ve kampanya başlığı olarak kullanılır. Aksi takdirde, mevcut başlık korunabilir veya başka bir alternatif başlık denenebilir.

Bu senaryoda, A/B testi kullanarak e-posta başlığı değişikliğinin etkisini değerlendirerek en etkili başlığı belirlemek için bir veri tabanlı yaklaşım benimsenmiştir.

Senaryo: Bir Mobil Uygulamada Anasayfa Düzenini Test Etmek

Problem: Bir sosyal medya platformunun mobil uygulamasında kullanıcıların daha fazla etkileşimde bulunmasını sağlamak için anasayfa düzeninde değişiklik yapmak istiyoruz. Ancak, hangi düzenin daha etkili olduğunu belirlemek için bir A/B testi yapmak istiyoruz.

A/B Testi Senaryosu:

 1. Hipotez: Anasayfa düzeni, kullanıcıların etkileşimlerini ve katılımlarını önemli ölçüde etkiler. Şu anda, haber akışını gösteren bir düzenimiz var, ancak belirli bir kullanıcı grubunun etkileşimlerini artırabileceğini düşündüğümüz bir profil öneri ve arkadaşlık istekleri kısmı eklemeyi planlıyoruz.
 2. Kontrol ve Deney Gruplarının Oluşturulması: Mevcut düzen kontrol grubunu oluştururken, profil öneri ve arkadaşlık istekleri kısmı eklenmiş yeni düzen deney grubunu oluşturur.
 3. Veri Toplama: Her iki düzen, uygulamanın farklı kullanıcı gruplarına gösterilir. Kullanıcıların etkileşimleri, gösterilen içeriklere tıklama oranları, beğeni ve paylaşım sayıları gibi metrikler kaydedilir.
 4. Sonuçların Analizi: Belirlenen süre sonunda, kontrol ve deney grupları arasındaki farklar analiz edilir. İstatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olup olmadığı incelenir.
 5. Karar Alma: Analiz sonuçlarına dayanarak, profil öneri ve arkadaşlık istekleri kısmının (deney grubunun) kontrol grubuna kıyasla daha yüksek etkileşimler ve kullanıcı katılımı sağladığı görülürse, bu yeni düzen genellikle daha etkili olduğu kabul edilir ve uygulamada kullanılır. Aksi takdirde, mevcut düzen korunabilir veya başka bir düzen denenebilir.

Bu senaryoda, mobil uygulama anasayfa düzeninde yapılan değişikliğin etkisini değerlendirmek için bir A/B testi kullanılarak veri odaklı bir yaklaşım benimsenmiştir.

Senaryo: Bir Blog Yazısının Başlığını Test Etmek

Problem: Bir blog yazarı, yeni bir blog yazısı yayınlamayı planlıyor ve yazının başlığının etkili olup olmadığını belirlemek istiyor. Hangi başlığın daha fazla tıklama ve okuma alabileceğini öğrenmek için bir A/B testi yapmak istiyor.

A/B Testi Senaryosu:

 1. Hipotez: Bir blog yazısının başlığı, okuyucuların yazıyı tıklamalarını ve okumalarını etkiler. Mevcut olarak “10 Pratik Yöntemle Stresi Azaltma” başlığını kullanıyoruz. Ancak, “Stresinizi Anında Azaltacak 10 Pratik Yöntem” gibi daha ilgi çekici bir başlık kullanmanın tıklama ve okuma oranlarını artırabileceğini düşünüyoruz.
 2. Kontrol ve Deney Gruplarının Oluşturulması: Mevcut başlık olan “10 Pratik Yöntemle Stresi Azaltma”, kontrol grubunu oluştururken, alternatif başlık olan “Stresinizi Anında Azaltacak 10 Pratik Yöntem” deney grubunu oluşturur.
 3. Veri Toplama: Her iki başlık, blogun farklı kitlelerine gösterilir. Başlıkların altında tıklama oranları, okuma süreleri ve paylaşım sayıları gibi metrikler kaydedilir.
 4. Sonuçların Analizi: Belirlenen süre sonunda, kontrol ve deney grupları arasındaki farklar analiz edilir. İstatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olup olmadığı incelenir.
 5. Karar Alma: Analiz sonuçlarına dayanarak, “Stresinizi Anında Azaltacak 10 Pratik Yöntem” başlığının (deney grubunun) kontrol grubuna kıyasla daha yüksek tıklama ve okuma oranlarına sahip olduğu görülürse, bu başlık genellikle daha etkili olduğu kabul edilir ve blog yazısının başlığı olarak kullanılır. Aksi takdirde, mevcut başlık korunabilir veya başka bir alternatif başlık denenebilir.

Bu senaryoda, bir blog yazısının başlığını A/B testi kullanarak optimize etmek için bir veri odaklı yaklaşım benimsenmiştir.

- Reklam -

Görüş, öneri, şikayet ve iş birliği teklifleri için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

İlgini çekebilecek gündemler

İçeriklerimizden haberdar olun

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.
bunu boşver. şöyle yapalım. aşağıdaki kodu türkçe sayfasına yerleştireceğim. her şey aynı, yalnız dil değişecek ve Türkçe yapacağız. tüm kodu buna göre eksiksiz ve tam güncelle!