Pazartesi, Haziran 24, 2024

Çağrı Bey Ne Zaman Öldü? Çağrı Bey Nerede Öldü? Çağrı Bey Nasıl Öldü?

Share

- Reklam -

Çagrı betin nerede ve nasıl öldügü merak ediliyor. Arslan Besasirinin kılıç yarasından sağ kurtulacak mı? Ölümü kimin elinden oluyor? Çağrı Bey ne zaman öldü? Çağrı bey ne nerede öldü? Çağrı bey nasıl öldü?

Çağrı Bey’in hayatı araştırılıyor. Çağrı Bey ve Tuğrul Bey ülkeyi beraber yönetiyorlardı. Tuğrul Bey’in hiç çocuğu olmadığı için, vefatlarının ardından Çağrı Bey’in çocukları başa geçti. Çağrı Bey’in Alparslan, Kavurd, Yâkūtî, Süleyman, İlyas, Arslan Argun adlarında altı oğlu ve dört kızı vardı. Dandanakan Savaşı da bu dönemde yapıldı. Ve daha nice savaşlarda Çagrı bey yigitligiyle nam saldı. Nice savaşta düşmanı bozguna ugratıp Şelcuklu devleti adını duyurdu. Çağrı Bey komutasındaki Selçuklular Gaznelileri yendiler ve böylece bu savaş Selçukluların devlet olmasında büyük rol oynadı. Çağrı Bey Serahs’ta vefat etti.

- Reklam -

ÇAĞRI BEY NE ZAMAN ÖLDÜ?

Çağrı Bey, Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluş mücadelelerinde daima birlikte hareket ettiği kardeşi Sultan Tuğrul’u çeşitli vesilelerle desteklemişti. Bu arada Çağrı Bey, ağır hasta olmasına rağmen, saltanat iddiasıyla isyan edip Sultan Tuğrul’u Hemedan’da kuşatan İbrâhim Yinal’a karşı derhal oğulları Alparslan, Kavurd ve Yâkūtî kumandasında kalabalık bir kuvvet göndermişti. Alparsan çok geçmeden amcasını hezimete ugratıp onu esir almıştı.Esir alınan İbrâhim Yinal ve yeğenleri muhasaradan kurtarılan Sultan Tuğrul’a teslim edildiler. Çağrı Bey aynı yıl Serahs’ta vefat etti. Kaynaklarda vefatının 452 (1060) yılında olduğu da kaydedilmiştir. Naaşı daha sonra sultan olan oğlu Alparslan tarafından Merv’de inşa edilen türbesine nakledildi. Çağrı Bey’in Alparslan, Kavurd, Yâkūtî, Süleyman, İlyas, Arslan Argun adlarında altı oğlu ve dört kızı vardı. Kızlarından Abbâsî Halifesi Kāim-Biemrillâh’ın karısı Hatice Arslan ile Safiyye Hatun’un adları bilinmektedir. Kaynaklar Çağrı Bey’den âdil, faziletli, dindar ve merhametli bir kişi olarak söz ederler. Çağrı Bey cesur ve kabiliyetli bir kumandan, küçük kardeşi Tuğrul Bey’in devlet reisliğine rıza gösterecek kadar fedakâr ve mütevazi bir insandı.Şavaş dehası çok yüksek ve cesur bir cengaverdi.

Daha fazla okuyun

Yeni İçerikler