Salı, Haziran 18, 2024

Akademik metinlerde sıklıkla geçen 30 önemli ingilizce kalıbı

Share

address the issuesorunu ele almak
adversely affectolumsuz etkilenmek
accurate assesmentdoğru değerlendirmek
become apparentbelirginleşmek
brief overviewkısa bir bakış
broad rangegeniş ölçek, çeşitlilik
causal linkneden-sonuç ilişkisi
characteristic featuretipik özellik
establish a relationshipbir bağlantı kurmak
essential componenttemel bileşen
detailed analysisayrıntılı analiz
deeply rootedderinden bağlı
existing researchmevcut araştırma
first impressionilk izlenim
fundamental principletemel prensip
general consensusgenel fikir birliği
gain insightbakış açısı kazanmak
highly controversialson derece tartışmalı
hierarchical structurehiyerarşik yapı
immediately apparenthemen görünür, belli
seem plausiblemakul görünmek
specific examplesözel örnekler
theoretical approachteorik yaklaşım
txpical exampletipik örnek
underlying assumptionaltta yatan varsayım
universally acceptedevrensel olarak kabul edilen
vary considerablyönemli ölçüde değişmek
vast majoritybüyük çoğunluk
well-documentediyi belgelenmiş
exercise a righthak kullanmak

Daha fazla okuyun

Yeni İçerikler